Tätskikt av god kvalitet från Mataki och Protan

Vi samarbetar främst med Mataki och Protan som var för sig har ett stort utbud av tätskikt i olika färger och utföranden.

Protan takduk är en armerad takduk av PVC. Den finns i flera olika kulörer och är lika användbar på gamla som på nya tak – men särskilt kostnadseffektiv på nyproduktion. Takduken är kraftig, robust och brandhämmande. Den lämpar sig särskilt väl på plana eller svagt lutande tak och kan läggas året runt – även i regn och snö.

Mataki UnoTech är en asfaltbaserad tätskiktsmatta med en kraftig, elastisk och köldtålig polyesterstomme samt uv-skyddande ytskikt av skiffergranulat. UnoTech som finns i flera olika färger lämpar sig för både nyproduktion och renovering samt alla typer av underlag, takkonstruktioner och klimat.

Mataki Takshingel som finns i tre mönster och fem olika färger, lämpar sig särskilt bra för branta tak samt ovanligare takkonstruktioner med kupor och varierande takvinklar.

Sedumtak – gröna tak – vinner snabbt terräng på kontinenten och sprider sig långsamt även i Sverige, främst i offentliga miljöer. Sedumtaket är inte bara vackert, det ger även miljövinster genom att suga upp en del av regnvattnet så att mängden spillvatten i dagvattenledningarna minskar. Även luften blir renare genom att taket tar upp koldioxid och avger syre.

Garanti

Som kund hos Berland Tak får du marknadens bästa garanti; Tryggt tak i minst 15 år. Först tio års totalgaranti på tätskiktet och därefter materialgaranti i ytterligare fem år.


Tätskiktsgaranti

Membranisolering

Membranisolering är avsedd för byggnads- och anläggningskonstruktioner som utsätts för mer eller mindre konstant vattentryck - exempelvis innergårdar, parkeringsdäck och takterrasser, tunnlar och underjordsgarage. Membranisoleriing används även under torvtak samt i våtutrymmen, simbassänger och dammanläggningar.

TätskiktTätskikt 2Tätskikt 3